معرفی انواع نمونه های صدف

معرفی انواع نمونه های صدف
مادر مروارید: این نوع صدف که به آن ها صدف های مروارید زا نیز میگویند مولد مروارید بوده و معمولا به رنگ سفید به چشم می خورند. اگرچه گاهی در رنگ های دیگری نظیر قهوه ای و یا خاکستری نیز دیده ...